Awardees

 • Shri Adi Godrej
 • Mrs. Ameera Shah
 • Shri Amjad Pathan
 • Shri Anant Goenkar
 • Shri Anand Pejawar
 • Shri Anil Agarwal
 • Padmashri Anup Jalota
 • Shri Ashish Kumar Chauhan
 • Shri Deepesh Sawant
 • Shri Eknath Hadgal
 • Dr. Gautam Bhansali
 • Shri Gourakshak Dhotre
 • Shri Hemant Tantia
 • Shri IS Chahal IAS
 • Shrimati Manju Lodha
 • Shri Minoo Titina
 • Shri N.K Sinha
 • Shri Navneet Munot
 • Shri Niraj Bajaj
 • Shri Niranjan Hiranandani
 • Shri Praveen Kadle
 • Dr. Puja Dewan
 • Shri Rajkiran Rai
 • Shri Saleem Sarang
 • Shri Ratan N Tata
 • Shri Sanjiv Nigam
 • Shri Shhyam R Singhania
 • Padmashri Dr. Soma Ghosh
 • Shri S. N. Subrahmanyan
 • Padmashree & Padmabhushan Udit Narayan
 • Shri Udyan Vyas
 • Padmashri Ujjwal Nikam

Guests of Honour

 • Shri MLA Mangal Prabhat Lodha
 • Shri Padam Singhania
 • Shri Paresh Mehta
 • Shrimati Chander Kala Singh

Hosts: Shri Rajesh Shrivastav & Shri Shhyam R Singhania